Advokater och biträdande jurister

Lars-Olov Thim 

Lars-Olov Thim, advokat

Bistår bolag och privatpersoner med
rådgivning inom affärsjuridiska områden och fastighetsjuridik. Verksam som konkursförvaltare och likvidator. Utför styrelseuppdrag i bolag.

 

Curt Andén

Curt Andén, advokat

Bistår klienter med allmän rådgivning inom affärsjuridiska områden.

Verksam som konkursförvaltare och likvidator. Även uppdrag som offentlig
försvarare.

Advokat Gustaf Pontén

Gustaf Pontén, advokat

Arbetar huvudsakligen med allmän affärsjuridik, köp- och avtalsrätt, bolagsrätt, obeståndsrätt samt arvsrätt. Är verksam som konkursförvaltare och likvidator. Utför styrelseuppdrag.

 

Advokat Bengt Qvigstad

Bengt Qvigstad, advokat

Inriktningen är fastighetsrätt,

brottmål, köp- och avtalsrätt, hyres-  och skadeståndsrätt samt familjerätt. Åtager sig i hög grad uppdrag som ombud i tvistemål.

 

Carlos Costa

Carlos Costa, advokat

Bistår klienter med allmän rådgivning inom affärsjuridiska och privaträttsliga områden. Verksam som konkursförvaltare och likvidator. Åtar sig även uppdrag som offentlig försvarare. 

Maria Holmberg

Maria Holmberg, advokat

Huvudsakliga verksamhetsområden

är köp- och skadeståndsrätt, obeståndsrätt och ekonomisk familjerätt, offentlig upphandling samt processer i allmän domstol och förvaltningsdomstol. Verksam som konkursförvaltare och likvidator.

 

 

Anders Möller

Anders Möller, advokat

Arbetar med familjerätt, främst som ombud i vårdnadsmål, köp- och avtalsrätt, fastighetsrätt och bostadsjuridik.

 

HM

Hanna Malmbom, jur kand

Bistår klienter med allmän rådgivning inom affärsjuridiska och privaträttsliga områden. Åtar sig även uppdrag som ombud i tvistemål.

 

JH

Jonas Halén, jur kand

Arbetar huvudsakligen med affärsjuridik, tvistemål, offentlig upphandling och obeståndsrätt men åtager sig även uppdrag för privatpersoner.