Arbetsområden

 

Advokatgruppen Mellansverige är en i första hand affärsjuridisk byrå som bistår medelstora och mindre bolag samt privatpersoner med kvalificerad juridisk rådgivning inom olika affärsområden och inom allmän fastighetsjuridik.

 

Inom arbetsområdet ryms även att upprätta och granska avtal samt andra affärsjuridiska dokument. Byråns advokater och biträdande jurister företräder också klienter vid förhandlingar och tvistelösning, i och utom domstol.

 

Byråns jurister åtager sig i stor utsträckning uppdrag som konkursförvaltare och likvidatorer.

 

I förekommande fall kan byråns jurister även åtaga sig uppdrag utanför det affärsjuridiska, obeståndsrättsliga och fastighetsrättsliga området.